1 Comment

Leave a Comment

  1. Tas bija ļoti forši! Bija prieks Jūs dzirdēt un redzēt tik tuvu =) Paldies!

Leave a Reply