Goran Gora “JetLag” (2007)

01 Goran Gora – Kids And Figures (album version)

Explore more of “JetLag”…

02 Goran Gora – Poor Maria (album version)

03 Goran Gora – The Girl In The Backseat

04 Goran Gora – Fight!

05 Goran Gora – Swim, Robert, Swim (album version)

06 Goran Gora – Save A Little Part Here For Me

07 Goran Gora – Two Hands (album version)

08 Goran Gora – Girl Is A Snake

09 Goran Gora – We Had To Learn

10 Goran Gora – If There Was Something Worth Fighting For

Leave a Reply